ABCDV网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 182216|回复: 161

【发布】面签过程汇总[会按照时间继续补充]

  [复制链接]
发表于 2007-8-18 23:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,没有APS的普通留学签证(博士除外),要通过使馆领馆,预约时间进行面签
2,北京辖区,有APS,持有有条件录取通知书于审核部递交签证的有少数几率被要求参加额外的面签
3,上海广州辖区,如果在上海或者广州地区递交签证(仅持无条件录取通知书),则需要通过领馆预约时间面签。但是如果有学生有APS,那么无论通知书是否为有条件录取,都可以在北京APS审核部进行递交签证,进入绿色通道,而且这样无需面签。

2019年1月初,沈阳,语言加留学:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=622565
2019年,家庭团聚,好事多磨:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=622606
2019年4月广州:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=623593


面签一般常问的问题:
http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=373807

注意,需要面签的,使馆网站近期开通了网上预约,可以直接在使馆网站找到:)

中德结婚签证流程(中德联姻的):
http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=339957
http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=374768

千辛万苦:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=488255
二次签证经历,学者:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=611929

外管局联系方式列表:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=490684

关于参加面签的一些过程,最近的经验:
2007年7-8月份
07月18日:   http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=200993
08月01日:   http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=202844
08月01日:   http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=206305
08月07日:   http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=204470
08月13日:   http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=204788
08月14日:   http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=204630
08月15日:   http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=204735
08月24日:   http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=205957
09月05日:   http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=207469
09月11日:   http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=208880
10月17日:   http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=212155
12月05日:   http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=216619

2008年
01月16日:   http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=220958
01月17日:   http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=220609
01年30日:   http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=224575
02月04日:   http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=222762
02月20日:   http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=222759
04月14日:   http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=227800
04月15日:   http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=227758
04月22日:   http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=228297
06月16日:   http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=233297
06月18日: http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=236741
06月30日:     http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=237169
07月09日:     http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=236284
07月11日:     http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=236314
10月23日:     http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=246512
10月27日:     http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=246378
11月04日:   http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=249219
12月01日:   http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=249406
12月02日:   http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=249301
交流生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=233551
            http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=237563

2009年01月08日:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=252239
2009年02月11日:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=254281
2009年04月22日:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=262104
2009年04月23日:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=262197
2009年05月04日:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=263511
2009年05月25日:家庭团聚:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=265563
2009年06月10日:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=266593
2009年06月05日:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=267592
2009年05月11日:家庭,带孩子:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=267890
2009年08月10日:公派:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=274087
2009年08月19日:公派:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=275528
2009年08月10日:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=276367
2009年09月09日:家庭,带孩子:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=278394
2009年09月28日:MA:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=280709
2009年11月12日:纯语言:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=284988
2009年12月02日:CSC公派学者:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=287128
2009年01月05日:学会【上海】:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=289381

2009年6月份,申根签证【实习工作】:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=268708
2009年6-7月份,Sommerkurs :http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=269434
2009年7月9日,公派http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=269689
2009年7月12日:公派:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=270448
公派:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=272405
      http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=319176

2010年
2010年1月20日:Erasmus :http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=289525
2010年2月9日:CSC公派:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=290928
2010年2月11日:交流生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=291068
2010年3月4日:公派:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=292381
2010年3月4日:纯语言:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&p=2700129
2010年3月9日:公派:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=292921
2010年3月10日:家团:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=293036
2010年3月16日:家团:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=293721
2010年1月25日:家团和A1:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=295411
2010年2月23日:家团http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=296348
2010年4月19日:家团http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=296945
2010年4月29日:纯艺术:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=298161
2010年5月17日:家团:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=300461
2010年5月31日:纯语言:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=302463
2010年6-7月份:交流生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=304992
2010年6月28日:交流生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=305655
2010年7月2日:联合培养:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=305974
2010年7月份:家庭团聚:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=305983
2010年7月1日:CSC:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=306216
2010年7月12日:CSC:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=307138
2010年7月14日:无审核证书国际课程:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=307202
2010年7月14日:公派博士:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=308929
2010年7月15日:交换生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=307444
2010年7月19日:语言交换:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=308248
2010年7月21日:交换生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=308172
2010年7月22日:合作项目:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=308844
2010年7月26日:留学:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=308843
2010年7月28日:交流生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=309330
2010年8月3日:家团:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=310184
2010年8月4日:Test AS:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=310250
2010年8月16日:音乐:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=313749
2010年8月18日:公派读博:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=312104
2010年8月18日:Test AS:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=312148
2010年8月20日:艺术类,语言加留学:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=312534
2010年8月21日:Test AS:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=312627
2010年8月17日:Test AS:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=314333
2010年9月7日:留学:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=318002
2010年9月13日:Master:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=317784
2010年9月29日:博士:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=321000
2010年10月:家庭团聚:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=331429
2009年到2011年间,探亲和家团:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=347322
2011年3月22日,公派学者:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=358670
2011年4月4日,Test AS:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=370922
2011年5月9日,Sommerkurs: http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=374597
2011年5月30日,交换生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=375080
2011年6月29日,公派CSC:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=377389
2011年7月19日,交换生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=379235
2011年7月21日,交换生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=382223
2011年8月1日,交流生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=380818
2011年8月1日,家团:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=383171
2011年8月8日,公派/携签:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=381953
2011年8月8日,Test AS: http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=381954
2011年8月12日,TestAS:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=382393
2011年8月19日,Test AS:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=383734
2011年9月1日,Test AS:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=385649
2011年9月21日,交流生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=389732
2011年10月24日,Test AS:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=395598
2011年10月25日,交流:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=395567
2011年12月5日:博士:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=399422
2011年12月6日,博士:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=399414
2012年1月13日,博士,商务短签:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=406113
2012年2月1日,Test AS在审核部面签:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=405743
2012年2月21日,交换生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=406154
2012年2月24日,学者:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=405151
2012年2月27日,纯语言:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=418431
2012年4月份,艺术类:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=416163
2012年4月25日,博士:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=416567
2012年5月份,交流生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=422345
2012年5月25日,探亲:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=422249
2012年5月纯语言:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=424439
2012年6月份,探亲:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=425057
2012年6月11日,艺术考试:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=425049
2012年6月27日,CSC及家属携签:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=447108
2012年7月份,交流生审核部面签:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=435930
2012年7月6日,交流生审核部面签:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=436052
2012年7月13日,TestAS:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=437081
2012年7月13日,交流神审核部面签:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=437062
2012年7月份,美国学历:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=437812
2012年7月13日,探亲:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=438404
2012年7月25日,TestAS:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=439571
2012年7月份,去德国做实验:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=439819
2012年7月份,Test AS: http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=439858
2012年7月27日,审核部交流生面签:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=440278
2012年7月27日,Test AS:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=439983
2012年7月30日,德国学历:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=440827
2012年8月份,交流生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=441482
2012年8月3日,TestAS在审核部面签:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=441687
2012年8月3日,交流生审核部面签:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=442280
2012年8月7日,CSC博士:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=442578
2012年8月7日,家团:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=447642
2012年8月10日,团组:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=442844
2012年8月10日,交流生审核部面签:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=442777
2012年8月17日,审核部面签:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=448376
2012年8月24日,testAS在审核部面签:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=447987
2012年8月24日,TestAS:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=448072
2012年8月24日,TestAS:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=449118
2012年8月28日,香港学历:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=448474
2012年8月31日,TestAS:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=449123
2012年9月3日,音乐生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=449388
2012年9月12日,实习:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=455304
2012年9月18日,家团:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=465505
2012年11月份,交换生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=462542
2012年12月7日,学者:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=463878
2012年12月份,交换生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=464270
2012年12月3日,CSC学者家团:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=467275
2012年12月份,交换生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=467372
2013年1月11日,TestAS,审核部面签:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=468190
2013年3月7日,艺术生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=470493
2013年3月15日,纯语言:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=469564
2013年5月份,工作:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=472179
2013年5月17日,TestAS,审核部面签:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=472903
2013年5月,sommerkurs: http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=473965
2013年7月19日A类交换生审核部面签:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=477085
2013年7月,A类交换生: http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=477368
2013年7月2日,使馆二次面签:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=478170
2013年7月11日,海外学历:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=477574
2013年7月12日,TestAS:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=479872
2013年8月8日,TestAS: http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=479036
2013年8月,A类交换生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=479068
2013年8月16日,TestAS:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=479717
2013年8月23日,TestAS:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=480439
2013年8月30日,海外学历:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=480894
2013年9月5日,学者及家属携签:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=487742
2013年9月9日,海外学历:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=482182
2013年10月,家庭团聚:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=484974

2014年1月8日,海外学历:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=488864
2014年1月13日,TestAS:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=487716
2014年1月17日,TestAS:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=487993
2014年5月,博士:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=493191
2014年6月19日,家团:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=496397
2015年,学者,携签:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=516646
2016年7月12日,博士:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=540166
8月12日[上海]:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=204361
9月25日[上海]:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=209864
10月16日[上海]:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=233271
10月23日[上海]:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=212619
11月7日[上海]:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=214141
12月20日[上海]:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=218074
12月22日[上海]:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=218275
01月18日[上海]:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=222691
01月25日[上海]:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=223921
02月26日[上海]:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=223544
02月27日[上海]:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=223406
03月03日[上海]:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=224149
06月30日[上海]:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=234724
07月02日[上海]:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=234984
07月29日[上海]:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=237559
07月30日[上海]:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=237642
09月09日[上海]:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=245078
12月03日[上海]:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=2496142009年2月初[上海]:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=253766
2009年2月24日[上海]:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=257865
2009年5月08日[上海]:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=263932
2009年5月26日[上海],短期访问学者:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=265608
2009年7月13日[上海],交换生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=270326
2009年7月24日[上海],团聚:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=271684
2009年7月27日[上海],交换生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=272195
2009年5-6月份[上海],团聚:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=272909
2009年7月[上海],纯语言:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=273759
2009年8月14日[上海],交流生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=274745
2009年8月4日[上海],团聚:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=275149
2009年11月19日[上海],探亲访友:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=285617
2010年3月15日[上海],纯语言:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&p=2707759
2010年7月7日[上海],家团:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=306417
2010年8月16日[上海],交流生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=318429
2010年8月26日[上海],交换生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=314306
2010年8月31日[上海],公派:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=317858

2010年6月份[上海],Test AS : http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=305601
2010年7月8日[上海],法国学历,面签:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=307270
2010年7月26日[上海],家团:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=308650
2010年8月12日[上海],交流生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=311364
2010年8月30日[上海],留学:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=314419
2010年9月2日[上海],未成年,音乐生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=315044
2010年9月29日[上海],家团:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=342519
2010年12月5日[上海],马普学者,及携签:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=341062
2011年2月底[上海],Test AS:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=346539
2011年2月23日[上海],交换生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=346601
2011年4月1日[上海,有APS证明于北京审核部递交签证CSC学者]:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=374573
2011年7月13日[上海],交换生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=382787
2011年7月19日[上海]:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=379383
2011年7月27日[上海],学者:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=383449
2011年8月1日[上海]学术交流:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=381527
2011年8月10日[上海]TestAS:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=382064
2011年8月10日[上海]公派:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=382435
2011年9月7日[上海]TestAS:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=386551
2011年9月14日[上海]DAAD学者:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=389320
2011年9月21日[上海]家团:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=397038
2011年10月26日[上海]家团:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=395608
2011年10月21日[上海]学者:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=396197
2011年10月26日[上海]学者:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=396875
2011年12月9日[上海]探亲:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=400035
2012年1月1日[上海]交换生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=400613
2012年1月5日[上海]探亲访友:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=400727
2012年1月4日[上海]学者:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=404228
2012年1月8日[上海]家团:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=404522
2012年1月11日[上海]交换生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=402104
2012年1月11日[上海]DAAD学者:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=405186
2012年1月12日[上海]交换生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=401202
2012年2月3日[上海]交换生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=404629
2012年2月15日[上海]交换生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=404400
2012年2月21日[上海]博士交换:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=404982
2012年4月份[上海]:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=414847
2012年4月30日[上海]交流生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=416714
2012年5月2日[上海]学者:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=416774
2012年5月23日[上海]交流生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=422219
2012年7月11日[上海]交流生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=436688
2012年7月12日[上海]交流生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=437026
2012年7月14日[上海]交流生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=437244
2012年7月14日[上海]交流生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=443937
2012年7月28日[上海]交流生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=440244
2012年7月28日[上海]交流生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=440160
2012年8月13日[上海]申根访学:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=443324
2012年10月10日[上海]学者:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=455770
2012年10月24日[上海]纯语言:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=462730
2012年11月28日[上海]家团:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=462602
2012年12月5日[上海]交换生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=463678
2013年4月3日[上海]CSC学者: http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=470769
2013年6月18日[上海]交换生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=475154
2013年7月22日[上海]交换生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=477310
2013年7月份[上海]TestAS:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=477756
2013年7月29日[上海]TestAS:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=478096
2013年7月29日[上海]交换生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=478071
2013年8与1日[上海]A类交换生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=478065
2013年8月12日[上海]TestAS:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=479342
2013年8月19日[上海]TestAS:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=479812
2013年8月[上海]TestAS:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=479636
2013年8月[上海]TestAS:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=479966
2013年8月29日[上海]留学:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=481190
2013年10月22日[上海]博士:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=484365
2014年1月份[上海]A类交换生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=488011
2014年6月份[上海]艺术生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=495298
2014年7月1日[上海]艺术类的语言加留学:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=495673
2014年7月31日[上海]博士:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=498180
2015年6月[上海]海外学历:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=516877
2016年[香港]:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=539365


结婚证双认证【北京】:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=296200
结婚证双认证【上海】:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=290194


8月14日[广州]:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=205527
8月28日[广州]:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=207287
9月20日[广州]:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=209431
                    :http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=226036
9月25日[成都]:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=209923
2008年7月7日[上海][国际课程]:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=239044
2008年7月9日[上海]:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=235843
2008年7月21日[上海]:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=237154
2008年8月13日[上海]:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=239159
2008年11月初[上海]:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=247072
2009年1月15日[上海]:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=252872

2008年6月16日[广州]:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=235625

2010年7月28日[广州]:欧盟项目:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=319269
2010年8月18日[广州],学者:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=319175
2011年2月份[广州],http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=345027
2011年7月11日[广州],交换生: http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=378384
2011年9月21日[广州],无APS直接入学:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=388829
2011年12月6日[广州],家团:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=399728
2012年7月份[广州],留学:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=438324
2012年12月份[广州],家团:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=465393
2012年12月11日[广州],家团:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=467483
2013年1月份[广州],TestAS:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=467678
2013年4月2日[广州],纯语言:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=471785
2013年5月[广州],语言加留学:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=472572
2013年7月[广州],海外学历:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=478074
2013年8月[广州],无APS:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=479263
2013年8月[广州],http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=479262
2013年8月7日[广州],公派博士:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=482157
2013年8月21日[广州],学者:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=481591
2014年1月[广州],留学: http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=488256
2014年1月23日[广州],留学:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=488256
2014年2月份[广州],开户和签证:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=488853
2016年7月28日[广州],:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=539760
2017年8月16日[广州],:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=611908


成都:
2012年6月份[成都],工作:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=425627
2012年8月3日,交流生:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=441827
2013年1月[成都],纯艺术: http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=487458
2014年5月[成都],语言加留学:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=492632
2014年5月[成都],艺术:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=493049
2016年7月27日[成都],http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=539502
2016年7月29日[成都],http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=540337
2016年8月8日[成都],语言加留学:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=540281
2016年8月13日[成都],语言加留学:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=540545


2008年以前的一些过程:

5月15日:   http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=194109
5月18日:   http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=194196
艺术类  :   http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=194220
纯语言  :   http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=194484
交流生  :   http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=201739
访问学者携签[上海]:  http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=196223
艺术类面签及补材料:  http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=194201


Z=去广州领馆面签:
2006年8月28日:  http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=170804
2006年12月21日:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=182273
广州,高中生:     http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=203842
2009年,美国学历:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=273733
2012年,艺术类:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=414739
2012年6月14日,学者:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=436786

成都:欧盟项目:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=275548

成都:职业培训:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=379568
2016年6月21日,纯语言:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=539476

2016年7月22日,成都:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=539204

2012年1月4日,成都,博士:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=400614

2012年7月份,DAAD短期奖学金:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=4374522013年7月份,在英国伦敦办德国签证:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=478223
2013年10月份,在西班牙马德里办德国签证:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=484038
2013年9月份,改签证:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=482492
2014年1月29日,催签证:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=489672
2014年2月份,催签证:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=489065
2014年3月份,撤签重新递交:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=489743
2014年预科:http://bbs.abcdv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=495767
 楼主| 发表于 2007-8-25 09:25:42 | 显示全部楼层
[QUOTE=sophie_xs]急!~~~猫哥啊~大家阿~帮忙~!
我8月20号递签~没办法我15号才收到录取通知书...还要存款什么的...APS德语审结果Sehr gut, DAF 15,Heidelberg包括DSH的Zu,会不会被叫去面签啊?一般递完之后多久被通知面签呢? 能不能打使馆电话问呢?
谢谢...... :tongku:[/QUOTE]

有这种可能,不用担心,不过是一种几率性的事儿
担心如果能解决事情,我天天担心:)
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2007-8-21 11:11:57 | 显示全部楼层
猫哥有个问题啊,大使馆通知我面签的时候让我拿上语言学校的收款证明(我用的语言学校的ZU).可是我问了学校,学校说都在anmeldung上,我仔细看了一下,上面有这么一行[B]Zahlung[/B]    bar  Überweisung 后面划了个叉 ,我想问问这个是吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-8-21 11:24:35 | 显示全部楼层
[QUOTE=spriteking]猫哥有个问题啊,大使馆通知我面签的时候让我拿上语言学校的收款证明(我用的语言学校的ZU).可是我问了学校,学校说都在anmeldung上,我仔细看了一下,上面有这么一行[B]Zahlung[/B]    bar  Überweisung 后面划了个叉 ,我想问问这个是吗?[/QUOTE]

你是否已经给他们汇款?
已经汇了的话,拿上汇款底单
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-8-25 01:48:47 | 显示全部楼层
急!~~~猫哥啊~大家阿~帮忙~!
我8月20号递签~没办法我15号才收到录取通知书...还要存款什么的...APS德语审结果Sehr gut, DAF 15,Heidelberg包括DSH的Zu,会不会被叫去面签啊?一般递完之后多久被通知面签呢? 能不能打使馆电话问呢?
谢谢...... :tongku:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-8-25 13:32:07 | 显示全部楼层
那是不是什么时候被通知面签都有可能啊?他们会提前几天通知呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-8-25 16:34:08 | 显示全部楼层
猫哥啊,我去读的是英语的MASTER,也有可能被叫去面签吗? :wunai:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-8-26 19:56:59 | 显示全部楼层
我想请问猫哥,我大学的时候是在户口还在天津的时候在天津的出入境管理举办的护照,审核aps的时候是在北京的,现在毕业了,户口迁回广西南宁,然后我准备去递签了,是不是到北京的审核部去递签呢??这样还有可能会被抽面签么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-8-26 21:11:46 | 显示全部楼层
[QUOTE=sophie_xs]那是不是什么时候被通知面签都有可能啊?他们会提前几天通知呢?[/QUOTE]

一般2周内通知
少数的也有一个月以后通知的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-8-26 21:11:57 | 显示全部楼层
[QUOTE=laurazhuo]猫哥啊,我去读的是英语的MASTER,也有可能被叫去面签吗? :wunai:[/QUOTE]

几率比较低
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-8-26 21:12:24 | 显示全部楼层
[QUOTE=长大的妞妞]我想请问猫哥,我大学的时候是在户口还在天津的时候在天津的出入境管理举办的护照,审核aps的时候是在北京的,现在毕业了,户口迁回广西南宁,然后我准备去递签了,是不是到北京的审核部去递签呢??这样还有可能会被抽面签么?[/QUOTE]

你的护照上签发地是天津,属于北京辖区
你有APS,而且属于有条件入学,所以一定要到北京审核部递签。
面签的可能还是有的,就看你运气好不好了:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-8-26 22:10:10 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-9-4 13:07:41 | 显示全部楼层
绿色通道有什么好处呢?会不会缩短办理签证的时间?还是只是不要预约而已啊~~请大侠指导~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-9-4 13:09:49 | 显示全部楼层
[QUOTE=aeffie]绿色通道有什么好处呢?会不会缩短办理签证的时间?还是只是不要预约而已啊~~请大侠指导~~~[/QUOTE]

省签证费
省去预约时间(一般非繁忙期至少提前2周预约,繁忙期至少提前一个月预约)
省面签
提高签证率
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-9-4 13:12:53 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-9-4 13:13:20 | 显示全部楼层
嘻嘻, 那大概递了以后需要多久签下来~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-9-4 15:44:44 | 显示全部楼层
请问猫哥,面签完了我需要留在北京等结果吗?
如果面签完就没其他事,我就打算订往返机票了~
谢谢猫哥~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-9-4 17:50:11 | 显示全部楼层
[QUOTE=aeffie]嘻嘻, 那大概递了以后需要多久签下来~~[/QUOTE]

一个月左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-9-4 17:51:35 | 显示全部楼层
[QUOTE=yisu]请问猫哥,面签完了我需要留在北京等结果吗?
如果面签完就没其他事,我就打算订往返机票了~
谢谢猫哥~~[/QUOTE]

面签完就回家就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-9-5 22:30:45 | 显示全部楼层
猫哥啊,急请教阿
我拿的是Uni Kassel 的条件ZU,并且附了张语言班的报名表,要我填好在9月7号前寄回大学外办。通过APS递签的,使馆通知我去面谈。
去后先问了些简单的问题,后来问我语言班报名了没,我说已经把报名表寄回去了,那个德国老爷爷却找我要报名的凭证,我说我没有,他们说一定要我和大学联系,比如发个e-mail,打印出来作为我报名的凭证,补交给使馆。我当时都懵了 :confused: ,就说“好吧“。接着就出来了。
我跟大学外办联系了,他们说他们从没遇过这样的事,不过还是答应帮我开个Anmeldungsbestaetigung。
1,我不知道现在是否有了新规定,拿了大学的条件ZU也要和纯语言签证那样要语言班的报名凭证?因为之前,无论是在APS递签的时候,还是使馆通知面试时,都没有要我准备这个阿!
2,我刚看了下纯语言的要求预交报名费,可大学外办并没有这种要求,我现在要把钱也汇过去吗?
3,这会影响我的签证结果吗?我听说像我这样的人,签证是由学校所在地外国人管理局发,大使馆是无权决定的,是这样吗?照这样的说法,那这种面试对签证结果没有任何影响,又有何意义呢?还是就算德国那边同意发了,使馆也可以改变结果呢?

我现在急死了,问题比较多,请见谅!
有人和我有相同的遭遇马?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-9-6 07:53:54 | 显示全部楼层
[QUOTE=lixiu.liu]猫哥啊,急请教阿
我拿的是Uni Kassel 的条件ZU,并且附了张语言班的报名表,要我填好在9月7号前寄回大学外办。通过APS递签的,使馆通知我去面谈。
去后先问了些简单的问题,后来问我语言班报名了没,我说已经把报名表寄回去了,那个德国老爷爷却找我要报名的凭证,我说我没有,他们说一定要我和大学联系,比如发个e-mail,打印出来作为我报名的凭证,补交给使馆。我当时都懵了 :confused: ,就说“好吧“。接着就出来了。
我跟大学外办联系了,他们说他们从没遇过这样的事,不过还是答应帮我开个Anmeldungsbestaetigung。
1,我不知道现在是否有了新规定,拿了大学的条件ZU也要和纯语言签证那样要语言班的报名凭证?因为之前,无论是在APS递签的时候,还是使馆通知面试时,都没有要我准备这个阿!
2,我刚看了下纯语言的要求预交报名费,可大学外办并没有这种要求,我现在要把钱也汇过去吗?
3,这会影响我的签证结果吗?我听说像我这样的人,签证是由学校所在地外国人管理局发,大使馆是无权决定的,是这样吗?照这样的说法,那这种面试对签证结果没有任何影响,又有何意义呢?还是就算德国那边同意发了,使馆也可以改变结果呢?

我现在急死了,问题比较多,请见谅!
有人和我有相同的遭遇马?[/QUOTE]

1,最近使馆总是一时一个样,没办法的事儿
2,按学校要求来吧
3,一般不影响,不过使馆有权利决定是否拒签,尽管他们一般不会反对外管局的意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-9-12 21:05:04 | 显示全部楼层
请问一下,我的户口是四川的,在北京审核的,用语言加ZU是不是就不用面签了.另外像存款和保险是不是仍然必须到北京办理.因为我到北京确实是很消耗精力............
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-9-13 09:09:09 | 显示全部楼层
[QUOTE=rainy.j.x]请问一下,我的户口是四川的,在北京审核的,用语言加ZU是不是就不用面签了.另外像存款和保险是不是仍然必须到北京办理.因为我到北京确实是很消耗精力............[/QUOTE]
语言加大学Zu,一般不用面签
存款和保险基本上在北京搞定
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-9-30 10:18:44 | 显示全部楼层
请问,我拿上海过的APS证书和6个月语言班的ZU去递签,需要和大学的联系信么?会被面签么?通过率高么?
谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-10-1 14:08:18 | 显示全部楼层
[QUOTE=yaqinzwj]请问,我拿上海过的APS证书和6个月语言班的ZU去递签,需要和大学的联系信么?会被面签么?通过率高么?
谢谢![/QUOTE]

不用,北京审核部递,不需面签
最好把各种材料带齐
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|ABCDV网站,版权所有:北京佳景时代文化有限公司 ( 京ICP备19037940号-1 |||| 京公网安备11010802012322 |||| 工信查询网址: https://www.beian.miit.gov.cn )

GMT+8, 2024-6-23 14:59 , Processed in 0.108080 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表